Filters

Welkom bij deze eerste blogpost.

In deze blog motiveren we waarom de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) besloten heeft dit portaal 'psychotherapie.pro' een nieuw leven te geven.

De NAP is een koepelorganisatie voor beroepsverenigingen van therapeuten die een bepaalde vorm van psychotherapie aanhangen. De NAP is in 1997 ontstaan en geassocieerd met het Europese netwerk EAP (European Association of Psychotherapy), gevestigd in Wenen. Het kwaliteitsmerk van de NAP gerelateerde psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar. Eindtermen zijn gericht op een diepgaande verwerving van theorie en praktijkervaring in een vorm van psychotherapie.

Het doel van dit portaal is tweeledig: enerzijds wil het eenieder informeren over de mogelijkheden van psychotherapie bij het behandelen van mentale en lichamelijke klachten. Er is plaats voor theoretische principes, gepubliceerd onderzoek, praktijktheorie, casuïstiek etc. Dit alles met het doel om de potentiële kracht van psychotherapie aan een breder publiek bekend te maken.

Het tweede doel van dit portaal is dat het de Intranet functie vervuld van bij NAP aangesloten therapeuten. Leden kunnen inloggen via dit portaal en komen dan in een afgeschermd gedeelte.