Typen van systematisering

I

II

III

IV

Biofysisch

Psycho-dynamisch

Leer-theoretisch

Fenomenologisch-existentieel

Tijd: vanaf 1860

circa 1900

circa 1950

circa 1925

Ontworpen door:

Vnl. medici, met name psychiaters

 

Voornamelijk psychiaters en klinisch psychologen

 

Behavioristen en cognitieve psychologen & fysiologen

 

Filosofen en door hen geïnspireerde psychiaters en psychologen

In Engelse taal veelal:

medical

 

(psycho) analytic

 

behavorial

 

humanistic

Definitie van pathologie:

 

 

 

Intrapsychisch werkzame factoren verhinderen optimaal interpersoonlijk functioneren op basis van onopgeloste conflicten etc.

 

leren: onaangepast gedrag afleren en gewenst maar afwezig gedrag aanleren

 

dissonantie: personen die zich niet kunnen verzoenen met hun levensgeschiedenis een nieuw zelfbeeld (sonant) laten ontwerpen

Bron: Poslavsky & Meijer (1993) - Psychopathologische kaders, Leiden: Swets & Zeitlinger